Algemene info

Verenigingen


In 1983 werd de International Suzuki Association (ISA) opgericht. Op deze wijze hield Shinichi Suzuki contact met alle Suzuki-verenigingen in de wereld. Het was ook zijn droom om door en met muziek vrede na te streven. Meer dan 50 landen zijn inmiddels vertegenwoordigd in de ISA. Meer dan een half miljoen kinderen worden met de Suzuki-methode onderricht.

European Suzuki Assocation (ESA) groepeert de nationale Suzuki-bewegingen in Europa, zoals de TESIB (Talent Education Suzuki Institute Belgium), maar ook de nationale Suzuki-verenigingen in Afrika en het Midden-Oosten. Reeds 16 landen waren reeds lid van de vereniging, ook Zuid-Afrika. Op 21 september 2002 werden ook Noorwegen, Estland en Litouwen lid van de Suzuki-vereniging ESA.

Het Talent Education Suzuki Institute Belgium groepeert op haar beurt de verschillende Suzuki-leraars en verenigingen in België, waaronder de Vlaamse Suzuki Vereniging, Les Archets en de Brusselse Suzuki Associatie.


Solsleutel Suzuki- of moedertaalmethode
Solsleutel Shinichi Suzuki
Solsleutel FAQ