Algemene info

FAQ


Vermeld de Suzuki-methode in aanwezigheid van muziekpedagogen en je krijgt een resem aan reacties: "De Suzuki-methode brengt geniale kindjes voort" … "De Suzuki-methode brengt leeghoofdige na-apers voort" … "De Suzuki-methode is de meest natuurlijke wijze om het vioolspel aan te leren" … "Met de Suzuki-methode wordt op een te vroege leeftijd kinderen muziek aangeleerd" … "Met de Suzuki-methode kan elk kind mooi viool leren spelen" … "Suzuki-leerlingen leren nooit muziek (lezen)".  Er is dus zeker geen tekort aan opinies.

Voldoende reden om een paar antwoorden te geven op vaak gestelde vragen!

Wat is de Suzuki-methode?

De Suzuki-methode is de door Shinichi Suzuki ontwikkelde methode om een muziekinstrument te leren bespelen. De methode is gebaseerd op het principe dat iedereen talent heeft en dat dit talent verder ontwikkeld kan worden door een liefhebbende en stimulerende omgeving.
Shinichi Suzuki
Alle kinderen leren hun moedertaal spreken op een eenvoudige wijze. Dit natuurlijk leerproces kan worden toegepast om andere vaardigheden te leren.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Suzuki-methode?

  • Een vroege start (3 4 jaar is een normale leeftijd in Europa)
  • Veel luisteren naar muziek
  • Een instrument bespelen vooraleer men noten kan lezen
  • Een grote betrokkenheid van de ouder(s)
  • Een stimulerende omgeving
  • Sociale interactie tussen Suzuki-leerlingen
  • Een kern-repertoire gebruikt door alle Suzuki-leerlingen

Vanaf welke leeftijd kan een kind viool leren spelen met de Suzuki-methode? Is de Suzuki-methode alleen geschikt voor kleine kinderen?

Suzuki-leraars pleiten er voor om met vioolles te starten op de leeftijd van ongeveer vier jaar. Dit is gebaseerd op het idee dat de vroegste kinderjaren de beste periode zijn om met (viool-) onderricht te starten. De Suzuki- methode is zonder twijfel uiterst geschikt voor jonge kinderen, maar heeft ook zijn waarde bewezen voor leerlingen van eender welke leeftijd.

Waarom moet het kind geen notenleer kennen wanneer het met vioolspelen begint?

Net zoals men jonge kinderen niet leert lezen of de grammatica aanleert voordat ze kunnen spreken, zullen Suzuki-leraars notenleer uitstellen totdat er een voldoende technische beheersing is van de basistechniek van het vioolspel en een voldoende muzikaal geheugen is ontwikkeld.

Suzuki vond dat leerlingen gemakkelijker een technische vaardigheid ontwikkelen wanneer de aandacht van de leerling niet gelijktijdig hoeft verdeeld te worden over viool spelen en noten lezen.

Anderzijds is er vaak bij de wat meer gevorderde Suzuki-leerlingen een grotere leergierigheid om notenleer te studeren omdat ze deze kennis onmiddellijk kunnen vertalen met hun instrument.

Waarom is het luisteren naar muziek zo belangrijk in de Suzuki-methode?

Voordat de leerlingen een nieuw stuk inoefenen, beluisteren zij (in het begin door de ouders voorgespeeld) opnames van de nieuwe muziek. De gedachte daarbij is dat de blootstelling aan deze opnames gelijk is aan wat op een natuurlijke wijze plaatsvindt bij het aanleren van de moedertaal. Succesvol muziek aanleren wordt eveneens gemakkelijker door deze herhaalde "blootstelling" aan muziek. Suzuki-leerlingen ontwikkelen een soort intern voorbeeld van de muziek die ze aanleren. Zij nemen de nuances van toon, timing, articulatie en dynamiek op.

Waarom zijn naast individuele lessen ook groepslessen belangrijk?

De Suzuki-leraars schakelen de passieve leermethode in via het luisteren in de groepsles. Voordat leerlingen in de Suzuki-methode hun eerste instrument krijgen, observeren zij eerst anderen die doen wat zij later zullen doen. Maar zelfs nadat ze een viool hebben gekregen, blijven ze anderen observeren in de groepslessen.

De groepslessen in de Suzuki-methode bevorderen het samenspel en het contact onderling. De studenten in de groepslessen hebben ongeveer dezelfde repertoria, vaardigheden en aspiraties. Deze sociale interactie is bijzonder stimulerend. Grote zorg wordt echter besteed aan het vermijden van de negatieve effecten van competitie.

Waarom is de rol van de ouders zo belangrijk?

De Suzuki-methode vereist een intensieve inbreng van de ouders. De ouders worden het verlengstuk van de leraar. Ze wonen de lessen bij en nemen notities van de instructies van de leraar. De aanwezigheid van de ouders in de klas laat hen toe om op een goede manier met hun kinderen thuis verder te oefenen. Zij hebben dus als het ware de rol van thuisleraar.

Als het al waar is dat de Suzuki-methode veel van de ouders vereist, dan is wat zij ervoor terugkrijgen in ieder geval onschatbaar. Leerlingen bereiken steeds betere resultaten met de ondersteuning en het meeleven van de ouders.

Besteedt de Suzuki-methode ook aandacht aan de viooltechniek?

De Suzuki-methode benadrukt de technische vaardigheden op een wijze die sommige gelijkenissen vertoont met de Aziatische gevechtssporten.
Er wordt zeer nauwlettend gelet op vorm, detail en beweging. Suzuki heeft inderdaad een hoogst originele viooltechniek ontwikkeld die zeer efficiënt is. Hij heeft zijn ideeën verspreid aan Suzuki-leraars en leerlingen via "leerpunten". Hiermee wordt telkens een bijzonder technisch punt behandeld. Via oefeningen leren de leerlingen dat specifieke punt beheersen.


Solsleutel Suzuki- of moedertaalmethode
Solsleutel Shinichi Suzuki
Solsleutel Verenigingen