Algemene info

Wilfried Van Gorp - CV


Wilfried Van Gorp start op 8-jarige leeftijd met vioollessen in de muziekacademie van Turnhout. Hij krijgt er onderricht van mevrouw Jeanne Janssens.

Hij is de eerste Suzuki-leerling die zijn vioolstudie voortzet aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. In 1987 behaalt hij er eerste prijzen voor viool (K. Sebesteyn) en kamermuziek (A. Van Lysebeth).

In 1991 beëindigt hij de bijkomende opleiding tot Suzuki-leraar. Hij wordt freelance violist bij verschillende ensembles maar in 1999 kiest hij resoluut voor het Suzuki-vioolonderricht.
Verschillende leerlingen, door hem opgeleid, werden finalist en laureaat van de wedstrijd 'Jong Tenuto'.

Wilfried Van Gorp geeft sinds 1987 vioolles volgens de Suzuki-methode aan de muziekacademies van Turnhout en Vilvoorde.
Hij is gastleraar op workshops in binnen- en buitenland (o.a. Nederland, Schotland, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden, Faroër eilanden, Hongarije).
In 2000 wordt hij door de ESA (European Suzuki Association) benoemd tot Teacher Trainer.
In april 2001 richt hij samen met Koen Rens het BSCO (Belgian Suzuki Chamber Orchestra), op.


Solsleutel Wilfried Van Gorp - Oudercomité